Πρόλογος
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο
Περιβάλλον
Διαφορετικότητα

Στη Citi η Διαφορετικότητα και η παγκόσμια κοινότητα εκφράζονται με τον πλέον αντιπροσωπευτικό τρόπο. Ορισμένοι, μάλιστα, παρομοιάζουν τη Citi με. μινιατούρα των Ηνωμένων Εθνών.

Διαφορετικότητα
 

Με αριθμητική βάση εργαζομένων που μπορεί να συγκριθεί με τον πληθυσμό μιας πόλης, η Διαφορετικότητα αποτελεί για τη Citi συνδυασμό πολυσυλλεκτικότητας, ευκαιριών και αξιοκρατίας. Η επίτευξη Διαφορετικότητας απαιτεί όχι μόνο την εφαρμογή καλών πολιτικών, αλλά ταυτόχρονα προσαρμοστικότητα, δέσμευση, όραμα και πειθαρχία. Εξίσου σημαντική είναι και η προσέλκυση ανθρώπων με «διαφορετικά» ταλέντα.

Αναγνωρίζω τη Διαφορετικότητα
Η έννοια της Διαφορετικότητας συνίσταται στη συνειδητοποίηση και το σεβασμό των διαφορών και κατά την Εβδομάδα Διαφορετικότητας της Citi που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2008 προσπαθήσαμε να μεταδώσουμε το νόημα αυτό με τις ακόλουθες ενέργειες: