Πρόλογος
Οικονομική Εκπαίδευση
Οικονομική Εκπαίδευση
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο

 

 

Στη Citi συνυπολογίζουμε ως μέρος της στρατηγικής μας την ευθύνη μας απέναντι στις ανάγκες της κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε. Θέλουμε κάθε ενέργειά μας να έχει συνέχεια, να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μην αποτελεί μεμονωμένη αντίδραση. Για το λόγο αυτό επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες ενέργειες, τους δίνουμε διάρκεια και στη συνέχεια προχωράμε σε κάτι καινούριο.

Το 2007 υπήρξε για εμάς, τη Citi στην Ελλάδα, μία ακόμη δημιουργική χρονιά, τόσο για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες όσο και για την κοινωνική μας προσφορά. Ενισχύσαμε την οικονομική εκπαίδευση, τη διάδοση του εθελοντισμού και το ανθρωπιστικό έργο σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα το 2008, γιατί όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπως τον θέλουμε.

 

 

 

Χρήστος Βασιλειάδης
Citi Country Officer