Πρόλογος
Οικονομική Εκπαίδευση
Οικονομική Εκπαίδευση
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο
 
 
 

Η Citi συνέχισε και το 2007 την ενίσχυση της οικονομικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια της παγκόσμιας δέσμευσής της, επενδύοντας συνολικά 36 εκατομμύρια δολάρια σε 65 χώρες σε όλον τον κόσμο. Μόνο μέσα στο 2007 πραγματοποιήθηκαν 1.167 χορηγίες σε προγράμματα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων το Πρόγραμμα Οικονομικής Εκπαίδευσης της Citi στην Ελλάδα για μαθητές του Δημοτικού, «Οικονομία: Γνώση με αξία». Το ποσό που χορηγήθηκε στη χώρα μας για εκπαιδευτικούς σκοπούς ανέρχεται στα 80.000€ σε ετήσια βάση.

Στόχος της παγκόσμιας δέσμευσης της Citi είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων και των οικογενειών τους, καθώς και των κοινωνιών, στις οποίες λειτουργεί.