Πρόλογος
Οικονομική Εκπαίδευση
Οικονομική Εκπαίδευση
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο
 
 
 

Μέσα στο 2007, η Citi υποστήριξε 6 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που προσφέρουν αξιόλογο έργο σε παιδιά, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και στο περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι και η πιο μικρή βοήθεια μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανακούφιση σε όσους έχουν ανάγκη, εάν αξιοποιηθεί από δυναμικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως αυτές που επιλέξαμε. Για το λόγο αυτό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη μεγάλη προσπάθειά τους.