Πρόλογος
Οικονομική Εκπαίδευση
Οικονομική Εκπαίδευση
Ενέργειες Εθελοντισμού
Φιλανθρωπικό Έργο
 
 
 

Στη Citi, δεν περιοριζόμαστε μόνο στο σχεδιασμό Προγραμμάτων και Ενεργειών Κοινωνικής Ευθύνης. Όπου και όποτε μπορούμε, συμμετέχουμε ενεργά κι εμείς οι ίδιοι, λαμβάνοντας μέρος σε εθελοντικές ενέργειες που έχουν σκοπό να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.