προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Χρηματοδοτήσεις
Καταθέσεις
Εταιρικές Κάρτες
Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
Άλλες Υπηρεσίες
Καταθέσεις
 
 

Έντοκοι Λογαριασμοί Όψεως

Για αξιοποίηση των διαθεσίμων σας. Τώρα, η Citibank σας προσφέρει μια γκάμα λογαριασμών όψεως για την επιχείρησή σας με ανταγωνιστικό επιτόκιο, ενώ παράλληλα υπάρχει και δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών.

Λογαριασμοί Όψεως σε ξένο Νόμισμα

Σε ό,τι αφορά λογαργιασμούς σε συνάλλαγμα η Citibank, δίκαια, θεωρείται από όλους μοναδική. Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της πολύχρονης παρουσίας της Citibank στις αγορές όλου του κόσμου.

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ

Tοποθετήστε τα χρήματά σας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εσείς θα επιλέξετε. To κεφάλαιό σας είναι εγγυημένο και έχετε απόδοση μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρει ένας απλός καταθετικός λογαριασμός.


Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του επιτοκίου. Οι τόκοι όλων των καταθέσεων φορολογούνται με 15%, εισπράττονται από την τράπεζα και κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
CITIBUSINESS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ