προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Χρηματοδοτήσεις
Καταθέσεις
Εταιρικές Κάρτες
Πρόγραμμα Μισθοδοσίας
Άλλες Υπηρεσίες
Χρηματοδοτήσεις
 
 
 

Χρηματοδοτικές λύσεις

Πέρα από τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιάζουμε μαζί σας νέες χρηματοδοτικές λύσεις, έτσι ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας να απολαμβάνετε:

  • Ευελιξία στο καθορισμό του ύψους και της διάρκειάς του.
  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο που εξετάζεται κατά περίπτωση και διαμορφώνεται ανάλογα
    με τις συνθήκες της αγοράς και τη συνολική τραπεζική σχέση που έχετε μαζί μας.
  • Άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα σας από έμπειρους χρηματοοικονομικούς σύμβουλους
    που έρχονται στο χώρο σας και αναλαμβάνουν προσωπικά την εξυπηρέτηση σας.

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
CITIBUSINESS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ