προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Kεφάλαιο Κίνησης
Εξοπλισμός
Eπαγγελματική Στέγη
Άλλες Υπηρεσίες
Άλλες Υπηρεσίες
 
 
 

Γενικά

Η Citibank μεταφέροντας την εμπειρία της από τη διεθνή παρουσία της στο τομέα των επιχειρήσεων στην Ελληνική πραγματικότητα προσφέρει μια σειρά από συμπληρωματικές εξειδικευμένες υπηρεσίες και προϊόντα.

 

Εγγυητικές επιστολές - Ενέγγυες πιστώσεις

Η Citibank σας στηρίζει στη προσπάθεια σας να διευρύνετε τις συνεργασίες σας με τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς όπου απαιτείται έκδοση εγγυητικών επιστολών, όπως συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, λήψης προκαταβολής, ανάληψης δεκάτων, καλής πληρωμής, κ.α.

 

Εμβάσματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Όταν χρειαστείτε να μεταφέρετε τα κεφάλαια σας σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό επισκεφθείτε το πλησιέστερο κατάστημα της Citibank όπου θα λάβετε άμεση προτεραιότητα και ποιοτική εξυπηρέτηση από τον εκπρόσωπο μας.

 

Ηλεκτρονική Πληρωμή Φορολογικών Υποχρεώσεων, Εισφορών ΙΚΑ,
Τελών Δημοσίων Οργανισμών
.

Μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στο τρόπο πληρωμής πάγιων δαπανών.

 

Διαχείριση Συναλλάγματος

Γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση στις υπηρεσίες συναλλάγματος για εσάς που θέλετε να επεκτείνετε τις δραστηριότητες σας εκτός των συνόρων του ευρώ.

 

Καταθέσεις

Εξειδικευμένα Καταθετικά και Επενδυτικά Προϊόντα.

Περισσότερα

 

 
 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
CITIBUSINESS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ