προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Ελεύθεροι Επαγγελματίες
Kεφάλαιο Κίνησης
Εξοπλισμός
Eπαγγελματική Στέγη
Άλλες Υπηρεσίες
Επαγγελματική Στέγη
 
 
 

Χρηματοδότηση Επαγγελματικής Στέγης - Αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, επέκταση, επισκευή ή ανακαίνιση

Αποκτήστε τη μόνιμη επαγγελματική σας στέγη και δώστε τέρμα στο ενοίκιο και τις αναπροσαρμογές του με χαμηλή μηνιαία δόση.

Διάρκεια: Έως 15 χρόνια

Ύψος Χρηματοδότησης: Έως και το 100% της αξίας του ακινήτου

Εξασφαλίσεις: Προσημείωση επί του χρηματοδοτούμενου ή και άλλου ακινήτου

Επιπλέον παροχές: Παροχή κάρτας Citibank Visa, Citibank MasterCard ή Diners δωρεάν
για τον πρώτο χρόνο.


 

 

 
 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
CITIBUSINESS
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ