εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
 
Credit Shield
 

Τα προγράμματα ασφάλειας πιστωτικών καρτών της Citibank, "Credit Shield" & "Credit Shield Unemployment", που είναι σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία Metlife (Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι) και την MetLife Europe Insurance Limited, based in Dublin (20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland) αντίστοιχα, είναι πρωτοποριακές παροχές που προσφέρονται με χαμηλό κόστος. Το μεν "Credit Shield" σας καλύπτει σε περιπτώσεις απώλειας ζωής, σοβαρών τραυματισμών και συγκεκριμένων ασθενειών, ενώ το "Credit Shield Unemployment" σας καλύπτει επιπρόσθετα και σε περίπτωση απώλειας της εργασίας σας.

Με αυτό τον τρόπο είσαστε προστατευμένοι ό,τι και αν σας συμβεί σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, δίνοντας ένα χρηματικό ποσό!

Η συμμετοχή σας σε κάποιο από αυτά τα προγράμματα είναι προαιρετική δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση της πιστωτικής σας κάρτας από τη Citibank.

Κατά την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να είστε κάτω των 60 ετών.

Παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των καλύψεων των προαναφερόμενων προγραμμάτων.

 

Α. ΠΑΡΟΧΕΣ

1.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ
Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει α) στη Citibank International Plc το 100% του Χρεωστικού Υπόλοιπου της πιστωτικής κάρτας και επιπλέον τους χρεωστικούς τόκους που αναλογούν για διάστημα 2 μηνών μετά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου και β) στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου το 100% του Χρεωστικού Υπόλοιπου της πιστωτικής κάρτας και επιπλέον τους χρεωστικούς τόκους που αναλογούν για διάστημα 2 μηνών μετά την ημερομηνία θανάτου του ασφαλισμένου. Το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για τις 2 παροχές σωρευτικά ορίζεται σε €60.000,00

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος κατά την διάρκεια της ασφάλισής του, γίνει μόνιμα και ολικά ανίκανος από ατύχημα ή ασθένεια και αυτή η ανικανότητα έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες και εξακολουθεί να είναι μόνιμη και ολική στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος, τότε η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει α) στη Citibank International Plc το 100% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας, και β) στον ασφαλισμένο το 100% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας, όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανικανότητας. Το ανώτατο καταβαλλόμενο ποσό για τις 2 παροχές σωρευτικά ορίζεται σε €60.000,00.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος γίνει προσωρινά και ολικά ανίκανος για εργασία από οποιαδήποτε αιτία, η Ασφαλιστική Εταιρεία θα καταβάλει στη Citibank International Plc μετά την 31η μέρα της ανικανότητας και για όσο διάστημα παραμένει ολικά ανίκανος, ποσό ίσο με το 10% του χρεωστικού υπόλοιπου της πιστωτικής του κάρτας όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ανικανότητας με κατώτατο ποσό μηνιαίας παροχής 15,00 Ευρώ και ανώτατο ποσό 3.000,00 Ευρώ και για χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες

4. ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Αν ο ασφαλισμένος μετά από 3 μήνες συνεχούς ασφάλισης πάθει:
Καρδιακή προσβολή, Στεφανιαία νόσο που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Καρκίνο, Νεφρική Ανεπάρκεια, Ολική Τύφλωση, Μεταμόσχευση Οργάνων, θα εξοφληθεί το χρεωστικό υπόλοιπο της πιστωτικής του κάρτας όπως αυτό εμφανίζεται στον τελευταίο λογαριασμό που έχει εκδοθεί πριν την εκδήλωση της καλυπτόμενης ασθένειας.

Για την ακόμη πιο ολοκληρωμένη προστασία σας έναντι και του ενδεχομένου απώλειας της εργασίας σας, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα "Credit Shield Unemployment", το οποίο παρέχει πέραν των προαναφερόμενων παροχών και κάλυψη σε περίπτωση ενδεχόμενης απόλυσης από την εργασία σας.

Το κόστος είναι 0.3% (3 της χιλίοις) για το Credit Shield και 0.7% (7 της χιλίοις) για το Credit Shield Unemployment επί του συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του μηναίου λογαριασμού.

* Πώς υπολογίζεται το κόστος του Credit Shield;
Παράδειγμα 1ο:
(Χρεωστικό υπόλοιπο κάρτας 1ου μήνα = 1.200) Χ (Ποσοστιαίο κόστος Credit Shield 0,3%) = 3,6 ευρώ
Παράδειγμα 2ο:
(Χρεωστικό υπόλοιπο κάρτας 2ου μήνα = 900) Χ (Ποσοστιαίο κόστος Credit Shield 0,3%) = 2,7 ευρώ  

Πώς υπολογίζεται το κόστος του Credit Shield Unemployment;
Παράδειγμα 3ο:
(Χρεωστικό υπόλοιπο κάρτας 1ου μήνα = 1.200) Χ (Ποσοστιαίο κόστος Credit Shield Unemployment 0,7%) = 8,4 ευρώ
Παράδειγμα 4ο:
(Χρεωστικό υπόλοιπο κάρτας 2ου μήνα = 900) Χ (Ποσοστιαίο κόστος Credit Shield Unemployment 0,7%) = 6,3 ευρώ

5. ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ο ασφαλισμένος απολέσει την Εργασία του θα καταβληθεί για λογαριασμό του η μηνιαία Παροχή σε πίστωση του λογαριασμού της πιστωτικής του κάρτας. «Μηνιαία Παροχή» θα σημαίνει το ποσό ισο με το 5% του χρεωστικού υπολοίπου που αναγράφεται στον τελευταίο λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας που εκδόθηκε αμέσως πριν από την ημερομηνία απόλυσής σας. Το ποσό αυτό θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη την καλυπτόμενη περίοδο της Ακούσιας Ανεργίας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15,00 Ευρώ και μεγαλύτερο των 3.000,00 Ευρώ Κατά την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα πρέπει να είστε κάτω των 56 ετών.

Β. ΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ

Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παρεχόμενη κάλυψη, οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή δήλωσή του προς τη Citibank ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone (210-9290000).

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης-εναντίωσης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των έγγραφων όρων του προγράμματος, με επιστροφή όλων των καταβληθέντων ασφαλίστρων. Η υπαναχώρηση επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων του Ασφαλισμένου που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. H προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται καθόσο διάστημα ο πελάτης έχει το δικαίωμα εναντίωσης. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποστέλλεται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης, Ταχ. Θυρίδα 19186, ΤΚ. 11710, Αθήνα με αλληλογραφία, ή στο fax της ίδιας Υπηρεσίας (210-9239181), ή τηλεφωνικώς στο CitiPhone (210-9290000).

Γ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ασφαλισμένος για να αναγγείλει μια απαίτηση από την παρούσα ασφάλιση, πρέπει να καλέσει το συντομότερο δυνατόν το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της MetLife στο 210-8787500.
Για να υποβάλετε αίτημα αποζημίωσης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Δ. ΑΙΤΗΜΑ - ΠΑΡΑΠΟΝΟ

Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο Aίτημα/Παράπονο σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία τής Τράπεζας, παρακαλούμε απευθυνθείτε: α) Σε οποιοδήποτε κατάστημα Citibank στην Ελλάδα, β) Στο CitiPhone 210 92 90 000, την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών τής Citibank International plc., γ) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης, Ταχ. Θυρίδα 19186, Τ.Κ. 11710 Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 45 ημερών από την ημέρα λήψης τού Αιτήματος/Παραπόνου σας.

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το Αίτημα/Παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά:
  • Υποβολής καταγγελιών στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Να απευθυνθείτε στο"Συνήγορο του Καταναλωτή" (Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα /210-6460276)

Δείτε αναλυτικά τους νέους όρους εδώ.

 

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "Credit Shield":

  • Σε ένα κατάστημα της Τράπεζας
  • Επικοινωνώντας στο 210 92 90 100/200

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Συστηθήκατε;
Αν όχι κάντε το τώρα!
Πιστωτική κάρτα MasterCard. Ο ποιο εύκολος τρόπος να πληρώνεις όλο το 24ωρο
Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής καρτών
Πρόγραμμα "health & care"
Εξόφληση οφειλών προς
το Δημόσιο
Όροι προγράμματος καρτών "Ευελιξία"
Πρόγραμμα "Νοιάζομαι"
Citibank Alerts
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Ασφαλείς αγορές
με ένα κλικ
Χρήσιμες συμβουλές για τη σωστή και ασφαλή χρήση της κάρτας σας
Citibank Online

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ