εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Credit Shield
Safe Wallet
Ασφάλεια Χ4
Safe Wallet

 

Πορτοφόλι, κλειδιά, ταυτότητα, δίπλωμα, κινητό: υπάρχουν κάποια αντικείμενα, τόσο προσωπικά, αλλά και τόσο σημαντικά, που είναι σχεδόν αδύνατον να κάνεις στιγμή χωρίς αυτά. Και στην περίπτωση που ξαφνικά χαθούν, από προσωπική αμέλεια ή κακόβουλη ενέργεια τρίτων, είναι σα να χάνεται ταυτόχρονα κι ο κόσμος κάτω από τα πόδια μας.

Επειδή όμως είναι καλύτερο να προνοείς παρά να ανησυχείς, η Citibank, σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Λεωφόρος Κηφισιάς 119, 151 24, Μαρούσι), δημιούργησε το προαιρετικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικών Αντικειμένων Safe Wallet.

Με το Νέο Πρόγραμμα Ασφάλισης Προσωπικών Αντικειμένων Safe Wallet γνωρίζετε πως ότι κι αν συμβεί, οπουδήποτε βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, δεν είστε μόνοι. Από την περίπτωση απλής απώλειας κλειδιών μέχρι το ενδεχόμενο της κλοπής πορτοφολιού και της χρήσης προσωπικών αντικειμένων (π.χ. καρτών) από τρίτους, η Citibank βρίσκεται στο πλευρό σας. Καλύπτοντας όποια έξοδα χρειάζονται για την αντικατάσταση των προσωπικών αντικειμένων και αποζημιώνοντας σας για τυχόν χρηματικές απώλειες, η Citibank βρίσκεται έμπρακτα δίπλα σας και σας ενισχύει ώστε να ξεπεράσετε την ξαφνική δυσκολία με τον πιο ανώδυνο τρόπο, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος.

Παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική περιγραφή των καλύψεων και παροχών του προγράμματος.

 

Παροχές.

Α. Προστασία καρτών:

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις κάρτες ανάληψης και τις πιστωτικές κάρτες της Citibank σε περίπτωση που χαθούν ή αφαιρεθούν με τη βία. Εάν γίνει παράνομη χρήση των καρτών πριν αυτές απενεργοποιηθούν, λαμβάνεται αποζημίωση έως και 4.000 € εάν είστε κάτοχος χρυσής κάρτας ή έως 2.000 € αν είστε κάτοχος Visa, MasterCard, Diners.

Β. Προστασία ανάληψης από ΑΤΜ:

Εάν ο ασφαλισμένος πέσει θύμα παράνομης αφαίρεσης χρημάτων με χρήση βίας ή εξαναγκαστικής ανάληψης χρημάτων σε ΑΤΜ, λαμβάνει αποζημίωση έως 500 € εάν είναι κάτοχος χρυσής κάρτας και έως 400 € για όλες τις υπόλοιπες κάρτες.

Γ. Προστασία εγγράφων:

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής προσωπικών εγγράφων*, υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής μιας τουλάχιστον κάρτας Citibank, αποζημιώνεστε με 200 € για τις δαπάνες αντικατάστασης των εγγράφων .

*Προσωπικά έγγραφα θεωρούνται τα ακόλουθα: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Άδεια Οδηγήσεως, Άδεια Παραμονής, Άδεια Εργασίας, Άδεια Κυκλοφορίας Αυτοκινήτου, Άδεια Χειριστού Ταχύπλοου Σκάφους, Ατομική Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας, Ερασιτεχνική Άδεια Αλιείας Σκάφους.

Δ. Προστασία κλειδιών:

Όπως και στην περίπτωση απώλειας εγγράφων, η απώλεια ή κλοπή κλειδιών** καλύπτεται με συνολική αποζημίωση 200 € για τις δαπάνες αντικατάστασης κλειδιών και κλειδαριών, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί ταυτόχρονη απώλεια ή κλοπή μιας κάρτας Citibank του Ασφαλισμένου.

** Ως κλειδιά εννοούνται όλα τα αντικείμενα ή οι συσκευές που εξυπηρετούν στο κλείδωμα / ξεκλείδωμα του μηχανισμού μιας πόρτας της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου και του Ι.Χ. οχήματος, του οποίου είναι κύριος, μισθωτής ή κάτοχος.

Ε. Προστασία κινητού:

Σε περίπτωση κλοπής κινητού τηλεφώνου, αποζημιώνεστε για όλα τα τηλεπικοινωνιακά κόστη των συνδιαλέξεων που έλαβαν χώρα πριν την αίτηση απενεργοποίησης της κάρτας SIM και εντός 48 ωρών από την κλοπή, μέχρι το ποσό των 200 €.

Κόστος 30 ευρώ το χρόνο.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης/Εναντίωσης

Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης συμπληρώνοντας και στέλνοντας στον Ασφαλιστή εντός 30 ημερών από την έναρξη της κάλυψης τη συνημμένη σχετική δήλωση. Εάν ο Ασφαλισμένος ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από την αρχή σαν να μην είχε ποτέ συναφθεί, από την ημέρα παραλαβής της δήλωσης εναντίωσης ή της δήλωσης υπαναχώρησης από τον Ασφαλιστή. Τυχόν ασφάλιστρο που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημέρα της εναντίωσης ή της υπαναχώρησης θα επιστρέφεται στον Ασφαλισμένο.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν έχει ήδη γνωστοποιηθεί Απαίτηση στον Ασφαλιστή, σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου, πριν από την παραλαβή της ως άνω δήλωσης εναντίωσης ή υπαναχώρησης.

 

Αίτημα/Παράπονο

Εάν έχετε να υποβάλετε κάποιο αίτημα/παράπονο σχετικά με κάποιο προϊόν ή υπηρεσία της Citibank International plc, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

α) Σε οποιoδήποτε κατάστημα της Citibank στην Ελλάδα,

β) Στο CitiPhone (210-9290000), την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Citibank International plc.,

γ) Στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών Τραπέζης, Ταχ. Θυρίδα 19186 ΤΚ 11710 Αθήνα, και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός 45 ημερών, από την ημέρα λήψης του αιτήματος / παραπόνου σας.

Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι το αίτημα/ παράπονό σας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, έχετε δικαίωμα:

  • Υποβολής καταγγελιών στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος
  • Να απευθυνθείτε στο "Συνήγορο του Καταναλωτή" (Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα /210-6460276)

 

 

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα "Safe Wallet":

  • Σε ένα κατάστημα της Τράπεζας.

 


 
 
 
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
TΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ