εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Λογαριασμοί σε Ευρώ
Λογαριασμοί σε Συνάλλαγμα
Προθεσμιακές Καταθέσεις
Προθεσμιακές Καταθέσεις

Εγγυημένο κεφάλαιο με σταθερές αποδόσεις

Αν θεωρείτε ότι δεν ταιριάζει ο κίνδυνος στο χαρακτήρα σας, μπορείτε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας σε προθεσμιακούς λογαριασμούς, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που εσείς θα επιλέξετε. To κεφάλαιό σας είναι εγγυημένο και έχετε απόδοση μεγαλύτερη από αυτή που προσφέρει ένας απλός καταθετικός λογαριασμός.

 

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Ευρώ

Αν μπορείτε να δεσμεύσετε τα χρήματα σας, από 1 εβδομάδα έως 5 χρόνια, η Citibank
σας προτείνει μια λύση που σας συμφέρει: ανταγωνιστικά επιτόκια ανάλογα με τη διάρκεια
και το ποσό της κατάθεσης.

 • Επιλογή διάρκειας κατάθεσης, από 1 εβδομάδα έως 5 χρόνια, για ευελιξία στη διαχείριση των κεφαλαίων σας
 • Δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης της κατάθεσης με επανεπένδυση του τόκου.
 • Ενημέρωση μέσω του μηνιαίου Citibank Statement , μέσω CitiPhone Banking
  και στα ATMs της Citibank με τη Citibank Card
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης ειδικών οδηγιών κατά τη λήξη της περιόδου κατάθεσης, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Προθεσμιακές Καταθέσεις σε Συνάλλαγμα

 • Ανταγωνιστική απόδοση με επιτόκιο που κυμαίνεται ανάλογα με το νόμισμα
  και τη διάρκεια.
 • Δυνατότητα επιλογής της περιόδου κατάθεσης από 1 εβδομάδα έως 5 χρόνια,
  με αυτόματη ανανέωση στη λήξη.
 • Ανάληψη τόκων σε Ευρώ ή συνάλλαγμα, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
 • Ενημέρωση μέσω του μηνιαίου Citibank Statement , του CitiPhone Banking,
  του Citibank Online και στα ATMs της Citibank με τη Citibank Card.

 

 

 

 

Τηλεφωνήστε σήμερα στον προσωπικό σας σύμβουλο επενδύσεων στη Citibank ή στο
210 929 0000 και κλείστε μία συνάντηση στον χώρο που σας εξυπηρετεί.

 

 
 
 
Citibank Alerts
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
Προμήθειες συναλλαγών & άλλα έξοδα
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ