εχεμύθεια
sign on επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Λογαριασμοί σε Ευρώ
Λογαριασμοί σε Συνάλλαγμα
Προθεσμιακές Καταθέσεις
Citibank Λογαριασμοί σε Συνάλλαγμα

 

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

  • Επιτόκιο που ποικίλει ανάλογα με το νόμισμα.
  • Κλιμακούμενο επιτόκιο για λογαριασμούς σε Δολάρια ΗΠΑ και Λίρες Αγγλίας για υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα.
  • Ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό (ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία)
    για γρήγορη εξυπηρέτηση.
  • Μηναία αναλυτική ενημέρωση μέσω του Citibank Statement.

 

 

Τηλεφωνήστε σήμερα στον προσωπικό σας σύμβουλο επενδύσεων στη Citibank ή στο
210 929 0000 και κλείστε μία συνάντηση στον χώρο που σας εξυπηρετεί.

 

 
 
 
Citibank Alerts
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
Προμήθειες συναλλαγών & άλλα έξοδα
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 

 

 
ασφάλεια  |  English

Citibank.gr
H Citibank International Plc μεταβίβασε τις εργασίες του κλάδου λιανικής τραπεζικής Ελλάδος στην Alpha Τράπεζα Α.Ε.
Τα σήματα της Citibank χρησιμοποιούνται προσωρινά δυνάμει άδειας χρήσης.

Εχεμύθεια
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ