προφίλ εχεμύθεια citibank.com
sign on δελτία τύπου εταιρική κοινωνική ευθύνη επικοινωνία πίνακας πλοήγησης αρχική σελίδα
Λογαριασμοί σε Ευρώ
Λογαριασμοί σε Συνάλλαγμα
Προθεσμιακές Καταθέσεις
Citibank Λογαριασμοί σε Συνάλλαγμα

 

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

  • Επιτόκιο που ποικίλει ανάλογα με το νόμισμα.
  • Κλιμακούμενο επιτόκιο για λογαριασμούς σε Δολάρια ΗΠΑ και Λίρες Αγγλίας για υψηλή απόδοση σε συνδυασμό με άμεση ρευστότητα.
  • Ελεύθερη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό (ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία)
    για γρήγορη εξυπηρέτηση.
  • Μηναία αναλυτική ενημέρωση μέσω του Citibank Statement.

 

 

Τηλεφωνήστε σήμερα στον προσωπικό σας σύμβουλο επενδύσεων στη Citibank ή στο
210 929 0000 και κλείστε μία συνάντηση στον χώρο που σας εξυπηρετεί.

 

 
 
 
Citibank Alerts
Έξυπνες κινήσεις οικονομικής διαχείρισης
Προμήθειες συναλλαγών & άλλα έξοδα
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 

 

 
ασφάλεια  | απασχόληση @ citibank  |  English

Citibank.gr


Εχεμύθεια
Όροι και επισημάνσεις
Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων Ηνωμένου Βασιλείου
© Copyright 2005 Citicorp

ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ