Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych: Dharmisha Kapdee

Możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem elektronicznym dataprotectionofficer@citi.com lub pod adresem Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, Londyn E14 5LB, Wielka Brytania.