Global Transaction Services
Global Transaction ServicesCommercial BankingFixed income, Currency and Commodities
 

От началото на своето присъствие в България от 1998, Сити предлага широк спектър от корпоративни и инвестиционни услуги на големи български и мултинационални компании, финансови и държавни институции.

Финансовите услуги, които ние предлагаме на нашите клиенти са разделени на няколко основни бизнес линии, обхващащи:

Отдел Глобални транзакции и услуги предлага управление на парични потоци, доверителни сметки и търговски услуги. Ние сме световен лидер в областа на управлението на парични потоци, с над един милиард транзакции годишно и дневен обем от над USD 3 трилиона.

Отдел Финансови пазари предлага валутни сделки, транзакции на паричния пазар и инструменти с фиксирана доходност, както и управление на риска. Предлагаме висококачествени услуги, като непрекъснато подобряваме съществуващите си продукти и въвеждаме нови такива въз основа на нуждите на нашите клиенти. Сити изготвя за своите клиенти стратегии за управление на валутен, лихвен и стоков риск. Сити е активен участник на местния междубанков пазар и глобалното ни присъствие позволява да заемаме водеща позиция на всички международни финансови пазари.

Отдел Корпоративно банкиране предлага широк обхват от услуги в областта на структурираното финансиране и финасови консултации с цел да посрещнем нарастващите нужди на нашите клиенти от специализирани услуги като достъп до капиталови пазари и консултиране по сделки за сливане и придобиване. От своето стъпване на българския пазар ние осъществихме над 10 знакови сделки с български компании на обща сума над USD 2.4 милиарда.

За повече информация, моля обърнете се към страницата на съответния отдел.

Информация за преобразуването на клона в Ситибанк Европа АД, клон България: